Obchodní podmínky

Prodávající:

Michal Dobeš


E-mail: michaaaldobes76@seznam.cz    


Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu pneumatiky-continental.cz se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1) Vstup do systému a objednávka zboží (návrh kupní smlouvy)

Vstup do internetového obchodu (e-shopu) je možný prostřednictvím stránek pneumatiky-continental.cz. K samotnému nákupu není požadována nutnost registrace zákazníka. Kupující vyplní a odešle objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem. Objednávky, faktury, poptávky (smlouvy) jsou po svém uzavření systémem archivovány. V případě nejasností má prodávající, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Internetový obchod www.pneumatiky-continental.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi tak zacházeno a to v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2000 Sb. a pozdějších předpisů, zejména však 480/2004 , o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím.

2) Platební podmínky

Platby za objednané zboží je možné realizovat: - Platbou v hotovosti při osobním odběru na pokladně provozovny. - Platba na dobírku při převzetí zboží na dodací adrese kupujícího. - Platba formou bankovního převodu , na základě výzvy prodávajícího.

3) Ceny, záruka

Ceny nabízeného zboží v systému e-shopu www.pneumatiky-continental.cz a dalších jsou uvedeny včetně sazby DPH.

  • Nabídka a prodejní cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do vystavení nového ceníku.
  • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží vždy, pokud je zboží skladem na eshopu prodávajícího.
  • Zaslaná objednávka je považována za závaznou. Objednané zboží zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů od objednání.
  • Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím, případně dnem uvedeným na záručním listě (faktuře, dodacím listě).  Záruční doba je stanovená ze zákona a to ve výši 24 měsíců, případně delší je-li tato skutečnost výslovně uvedena.
  • Při dodávkách zboží prostřednictvím zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

4) Způsob přepravy

Doprava zboží ke kupujícímu je realizována přepravní společností. Na adrese doručení je nutné v den doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod. U objednávky v rámci ČR hradí přepravní náklady kupující. U objednávky pneumatik pro osobní, SUV a VAN vozidla činí přepravné 99 Kč včetně DPH/1ks pneumatik. Tuto částku hradí kupující, není-li uvedeno jinak. V případě dodávky nákladních pneumatik hradí náklady na přepravné kupující, přičemž cena za přepravu 1 ks činí 300 Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. V případě dodávky zemědělských a industriálních pneumatik hradí náklady na přepravné kupující, přičemž cena za přepravu 1 ks činí 300,- Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo poškození zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

5) Slevy

Při realizování objednávky prostřednictvím webové stránky www.pneumatiky-continental.cz společnosti je kupujícímu poskytována sleva z maloobchodních cen zboží doporučených výrobcem. Tato sleva je promítnuta již v ceně, která je zobrazená u vybraného zboží při objednávce. - Právnické osoby a podnikatelé, kteří mají zájem o velkoobchodní spolupráci musí být registrováni a po prověření registrace je jim umožněn přístup do velkoobchodní sekce e-schopu. Pro kompletní registraci bude u velkoobchodních partnerů nutné doložit kopii živnostenského listu, případně osvědčení o registraci DIČ. Sleva za zboží pro právnické osoby a podnikatele je závislá na konkrétním posouzení subjektu, jeho množstevních odběrech a platební morálce a může být určena v kategoriích A – A4. V případě zájmu o velkoobchodní spolupráci nás prosím kontaktujte na emailu: michaldobes76@seznam.cz nebo na telefonu. Slevy pro maloobchodní a velkoobchodní prodej se vztahují i na objednávky vzniklé i jinou formou než prostřednictvím e-shopu www.pneumatiky-continental.cz (tzn. telefonické objednávky, objednávky odeslané e-mailem, faxem nebo osobně na pobočkách). Slevy nelze uplatnit na zboží ve speciálních akcích na jednotlivé zboží.

6) Odstoupení od kupní smlouvy

  • Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím e-shopu) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
  • Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které má být vrácena jím zaplacená částka.
  • Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním a vrácením zboží (balné, přepravné, administrativní vyřízení tam a zpět atp.).
  • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky za vrácené zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

7) Rozpor zboží s objednávkou (kupní smlouvou)

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce (kupní smlouvě), a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Tato situace neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s objednávkou (kupní smlouvou) věděl nebo rozpor s objednávkou (kupní smlouvou) sám způsobil.

8) Obecné podmínky reklamace

Reklamace zboží zakoupeného v rámci internetového obchodu www.pneumatiky-continental.cz společnosti se řídí reklamačním řádem podrobně uvedeným zde. - Kupující je povinen si při převzetí zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případně zjištěných vadách, a to buď písemně nebo prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, reklamaci je možné uplatnit i osobně na provozovnách - Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 7 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se případně prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

Reklamační řád 

1) Záruční lhůty

Společnost poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 24 měsíců od data prodeje, není-li výslovně uvedeno jinak.

2) Záruka

Záruka poskytovaná společností  po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží případně služeb vyskytnou v rámci této záruční doby. - Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsoby používání zboží upravují. - Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem. - Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je všeobecně určeno. - Záruka nebude poskytnuta kupujícímu v případě, že se neprokáže platnými doklady o koupi zboží, potřebnými k nároku na poskytnutou záruku.

3) Reklamace / Vrácení zboží / Výměna zboží

V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost  uplatnit reklamaci bezodkladně po zjištění závady nebo nedostatku. - Kupující má právo uplatňovat reklamaci na všech pobočkách společnosti - V případě, že kupující uplatňuje reklamaci, která je uznána jako oprávněná reklamace zajišťuje společnost svoz pneu/disků od kupujícího na své náklady. V případě, že se jedná o neoprávněnou reklamaci / vrácení / výměnu zboží společnost si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu své náklady na svoz zboží a případnou administrativní činnost ve výši skutečně vynaložených nákladů. U vrácení zboží je částka nákladů stanovena paušálním poplatkem ve výši 10% z výše vrácené objednávky. - Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů. - Vrácení / Výměna zboží bude vyřízena bezodkladně v co nejkratším termínu po administrativním zpracování vrácení / výměny zboží. - Reklamace zboží nebo služeb může společnost uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou. - V případě oprávněné reklamace je společnost povinna poskytnout zákazníkovi náhradu a to bez dalších poplatků. 

4) Náhrady

V případě, že se jedná o vadu svou povahou odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady. - V případě, že se jedná o vadu svou povahou neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží či vrácení peněz. Reklamační řád společnosti se řídí platným českým právním řádem. Reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 pro e-shop www.pneumatiky-continental.cz provozovaný společností.